1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Багатоверсійні цифрові автомати та елементи їх синтезу

Багатоверсійні цифрові автомати та елементи їх синтезу

В.О. Куланов
Анотації на мовах:

Розглянуто рівні та види автоматної диверсності. Запропонована модель абстрактного багатоверсійного цифрового автомату. Проведено аналіз основних властивостей, обмежень і структури абстрактного багатоверсійного цифрового автомату. Запропоновано метод синтезу багатоверсійного цифрового автомату представленого моделями канонічного цифрового автомату Мілі/Мура різних класів.
Ключові слова: диверсність, абстрактний багатоверсійний цифровий автомат, багатоверсійний канонічний цифровий автомат, багатоверсійний мікропрограмний цифровий автомат, БВЦА, синтез