1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Побудова онтології семантичного пошуку документів

Побудова онтології семантичного пошуку документів

С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, А.І. Коваленко, Д.С. Булаєнко
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовано методи семантичного пошуку документів з використанням моделей онтологій предметних областей і концепції Semantic Web. Розроблено модель онтології, здатну відбивати поняття і структури, властиві текстам природної мови. Розроблено математичну модель семантичного пошуку, що використовує створену онтологію. Запропоновано алгоритм роботи системи семантичного пошуку.


Ключові слова: онтологія, інформаційний пошук, семантичний пошук, пошукова система, Semantic Web, предметна область