1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Узагальнений алгоритм навчання радіально-базисною мережі, що еволюціонує

Узагальнений алгоритм навчання радіально-базисною мережі, що еволюціонує

О.О. Безсонов
Анотації на мовах:

Стаття присвячена розробці узагальненого алгоритму налаштування радіально-базисної мережі, що еволюціонує (ЕРБС). ЕРБС застосовується для вирішення широкого спектру завдань ідентифікації, управління, обробки сигналів та зображень. У мережі залежно від типу розв'язуваної задачі в якості базисних може бути використано велику кількість функцій з різним числом параметрів, що настроюються, у зв'язку з чим виникає необхідність розробки узагальненого підходу до їх налаштування. Для навчання нейронної мережі пропонується застосування генетичного алгоритму, що дозволяє значно прискорити процес навчання. Наводяться результати імітаційного моделювання, що підтверджують ефективність запропонованого методу налаштування параметрів базисних функцій з використанням спеціальних некодуючих областей хромосоми - інтронів.
Ключові слова: нейронна мережа, базисна функція, генетичний алгоритм, радіально-базисна мережа, інтрон