1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Інформаційно-технічні методи моніторингу навколишнього природного середовища в умовах надзвичайної ситуації техногенного характеру

Інформаційно-технічні методи моніторингу навколишнього природного середовища в умовах надзвичайної ситуації техногенного характеру

М.М. Дівізінюк, О.О. Попов, В.О. Ковач, О.В. Бляшенко, К.В. Сметанін
Анотації на мовах:

Робота присвячена моніторингу навколишнього природного середовища в умовах надзвичайної ситуації техногенного характеру. Описано причини та наслідки виникнення таких надзвичайних ситуацій. Наведено їх класифікацію за масштабами наслідків, галузевою ознакою та швидкістю розповсюдження. Виконано детальний аналіз стадій їх розвитку: зародження, ініціювання, кульмінація і затухання. Розглянуто особливості використання системи моніторингу та прогнозування для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Досліджено існуючі методи моніторингу навколишнього природного середовища. Показано, що на сьогоднішній день спостерігається відсутність методів моніторингу навколишнього природного середовища в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які б дозволяли комплексно вирішувати відповідні задачі з точки зору теорії управління. Для подолання цієї проблеми в роботі запропоновано нові методи моніторингу навколишнього природного середовища, які отримали назву інформаційнотехнічні методи. В статті представлено та описано їх типову структуру та переваги їх використання.
Ключові слова: техногенна надзвичайна ситуація, навколишнє природне середовище, моніторинг, інформаційнотехнічні методи, управління