1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Управління запасами в умовах комбінованої невизначенності

Управління запасами в умовах комбінованої невизначенності

В.В. Карпенко
Анотації на мовах:

Розглянута задача управління запасами у припущенні, що часовий інтервал від моменту замовлення до моменту поставки витрачуємого ресурсу випадковий. Запропонований метод розрахунку величини страхового запасу, мінімізуючого середній ризик, що враховує витрати при перевищенні потрібного рівня запасу и втрати від його дефіциту.
Ключові слова: страховий запас, випадкова затримка поставки, середній ризик, витрати при перевитраті коштів, втрати від дефіциту