1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Розробка програмного комплексу для обробки цифрових зображень лежачої краплі у дослідженнях поверхневих властивостей розплавів

Розробка програмного комплексу для обробки цифрових зображень лежачої краплі у дослідженнях поверхневих властивостей розплавів

Т.О. Левицька
Анотації на мовах:

Розроблено експериментальну установку для дослідження поверхневих властивостей металургійних розплавів, яка на відміну від відомих установок, забезпечена оптичною системою і ПК, які дозволяють цифрове зображення лежачої краплі, одержуване в експерименті, обробляти за допомогою швидкодіючого програмного комплексу, що значно знижує час проведення експерименту і спрощує роботу експериментатора.
Ключові слова: поверхневі властивості, фізико-хімічний експеримент, експериментальна установка, цифрове зображення, комп'ютер, сегментація, розпізнавання, лінійна фільтрація, піксель, рівні інтенсивності