1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Інформаційні проблеми канонічного регресійного аналізу

Інформаційні проблеми канонічного регресійного аналізу

Л.Г. Раскін, О.В. Сіра
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто технології вирішення задач регресійного аналізу для випадків, коли порушуються традиційні вихідні передумови . При цьому розроблені методи оцінювання параметрів рівняння регресії , якщо незалежні змінні - випадкові величини або задані нечітко. Запропоновано вирішення завдання компараторної ідентифікації для нечітких вихідних даних .


Ключові слова: регресійний аналіз, порушення передумов, нечіткі вихідні дані, компараторного ідентифікація