1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Особливості сучасних тахеометрів

Особливості сучасних тахеометрів

М.М. Токарєв
Анотації на мовах:

Розглянута конструкція роботизованих тахеометрів. Проведений аналіз відповідності тахеометрів сучасному рівню техніки. Розглянуті алгоритми основних завдань, що виконуються тахеометром. Проведений аналіз сучасних конструкцій тахеометрів показав, що вони повністю відповідають сучасному рівню техніки геодезичних приладів.
Ключові слова: тахеометр, автонаведення, центрування, лінійно-кутова мережа