1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Гібридний метод фільтрації в задачах локалізації мобільних роботів

Гібридний метод фільтрації в задачах локалізації мобільних роботів

С.Г. Удовенко, А.Р. Сорокін
Анотації на мовах:

Роботу присвячено розробці модифікованого метода фільтрації в задачах локалізації автономних мобільних роботів. В запропонованих процедурах використано фільтри Калмана та Байєса. Застосування наведеного підхіда дозволяє враховувати специфічні особливості локалізації та навігації роботів за умов наявності або відсутності пропріоцептивної інформації.
Ключові слова: мобільний робот, локалізація, навігація, фільтр Кальмана, фільтр Байеса