1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Метод автоматичного утворення гіпотез із квантором багатовимірної асоціації для систем підтримки прийняття рішень

Метод автоматичного утворення гіпотез із квантором багатовимірної асоціації для систем підтримки прийняття рішень

А.О. Феклістов
Анотації на мовах:

В статті розглядається метод автоматичного утворення статистичних гіпотез із кванторами багатовимірної асоціації у формі логічних виразів, який використовує атрібутовані бінарні дерева.
Ключові слова: система прийняття рішень, статистична гіпотеза, квантор багатовимірної асоціації