1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Оптимізація технологічних процесів механообробки із застосуванням нейронних мереж

Оптимізація технологічних процесів механообробки із застосуванням нейронних мереж

І.П. Хавіна, В.В. Лимаренко
Анотації на мовах:

Виконано постановку задачі оптимізації процесів механообробки виробів авіаційної промисловості. Розглянуто існуючі аналогічні рішення, методи та етапи оптимізації, обґрунтовано застосування штучних нейронних мереж. Обрані вхідні параметри системи.
Ключові слова: оптимізація, механообробка, штучні нейронні мережі