1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. РАДІОФІЗИЧНА АПАРАТУРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ І СТВОРЕННЯ ГІБРИДНОЇ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

РАДІОФІЗИЧНА АПАРАТУРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ І СТВОРЕННЯ ГІБРИДНОЇ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

С.Є. Яцевіч, О.І. Яцевіч, В.Є. Кузьменко, Нааєм Хазім
Анотації на мовах:

Встановлені параметри сигналів і типи апаратура, яку необхідно застосовувати для забезпечення заданої якості проведення дистанційного зондування Землі. Для забезпечення передачі даних в режимі реального і квазіреального часу проведений аналіз гібридної мережі передачі даних і запропоновані основні схеми її побудови. Проведений аналіз існуючих і перспективних моделей функціонування гібридних мереж дистанційного зондування Землі, які можуть враховувати самоподібний характер трафіку передачі даних.
Ключові слова: дистанційне зондування Землі, самоподібний трафік, гібридна мережа передачі даних