1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(16)'2008
  5. Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу

Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу

Г.А. Кучук
УДК 621.384
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропонований метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу, заснований на аналізі заздалегідь зібраної емпіричної інформації про характеристики інтегрального трафіка. Метод розглянутий на прикладі аналізу випадкового процесу, що визначає сімейство випадкових функцій бітової швидкості передачі інформації конкретних сеансів інтегрального трафіка. У пропонуємому методі проводиться оцінка логарифмічної функції відношення правдоподібності. Доведена теорема про те, що оцінка максимуму правдоподібності моменту розладнання випадкового процесу може бути отримана при максимізації відповідної статистики кусково-постійною функцією. Отримано співвідношення для визначення погрішності при знаходженні моменту розладнання.


Ключові слова: інтегральний трафік, трафіковий процес, функція відношення правдоподібності, розладнання випадкового процесу, бітова швидкість передачі інформації
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кучук Г.А. Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 4(16). С. 151-155.