1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(16)'2008
  5. Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є

Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є

Н.П. Чорнобородова, М.П. Чорнобородов
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Вперше запропоновано лінійний метод розрахунку вагових коефіцієнтів дискретного перетворення Фур’є (ДПФ). Одержувані функції вікна для довільної кількості крапок ДПФ мають малу ступінь міжфільтрового просочування: нулі АЧХ збігаються з центральними частотами фільтрів ДПФ, а рівень бічних пелюсток становить –42...–43 дБ. Обґрунтовано, чому за обчислення ДПФ у радіолокаційних застосуваннях вибір саме таких вікон є кращим, ніж використання відомих вагових функцій з набагато нижчим рівнем бічних пелюсток. Надані рекомендації щодо заміни застосованих у первинній обробці РЛС 35Д6 вікон з низьким ступенем міжфільтрового просочування на оптимальніші, що дозволить зменшити рівень бічних пелюсток фільтрів ДПФ на 3,5 дБ.


Ключові слова: перетворення Фур’є, вагова функція, розрахунок коефіцієнтів, рівень бічних пелюсток
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чорнобородова Н. П. Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є / Н.П. Чорнобородова, М.П. Чорнобородов  // Системи озброєння і військова техніка. – 2008. – № 4(16). – С. 159-162.