1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Використання кумулятивних статистик для тестової оптимізації коваріаційних перетворень вейвлет-зображень

Використання кумулятивних статистик для тестової оптимізації коваріаційних перетворень вейвлет-зображень

Р.П. Мигущенко, О.М. Реброва, М.І. Опришкіна
Системи обробки інформації. — 2015. — № 11(136). – С. 55-58.
УДК 519.254
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті розглянута задача визначення оптимальної кількості апроксимуючих регресій дисперсійного та коваріаційного аналізів результатів вейвлет-перетворення спектрально-нестаціонарних вібраційних сигналів при діагностиці стану промислових вібраційних об’єктів шляхом застосування кумулятивних статистик. В статті показано, що інформативними параметрами при аналізі вібрації вузлів промислового об’єкту для проведення контролю та діагностування обрані критеріальні F-статистики, які отримані при обробці вейвлет-зображення при застосуванні зрізів за масштабом та зсувом. Вибір кількості апроксимуючих прямих для досягнення мінімуму ймовірності похибки діагностики супроводжується визначенням мінімуму числа порушень однорідності вейвлет-коефіцієнтів на обраному числі регресій. В статті доведена ефективність підходів, пов’язаних із застосуванням кумулятивних Т-статистик.
Ключові слова: вібродіагностика, вейвлет-аналіз, регресії, F-статистики, Т-статистики
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мигущенко Р.П. Використання кумулятивних статистик для тестової оптимізації коваріаційних перетворень вейвлет-зображень / Р.П. Мигущенко, О.М. Реброва, М.І. Опришкіна  // Системи обробки інформації. – 2015. – № 11(136). – С. 55-58.