1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Вітчизняний досвід розвитку конструктивних форм морських стаціонарних платформ

Вітчизняний досвід розвитку конструктивних форм морських стаціонарних платформ

Рзаєв Хазаіл Нураддин огли
Анотації на мовах:

З кінця 70-х років минулого сторіччя бурхливими темпами розвивається найпотужніший науково-промисловий комплекс з освоєння вуглеводневих паливних родовищ на шельфі морів і океа-нів. Найважливішою проблемою було забезпечення видобутку нафти і газу з великих глибин в різних клі-матических умовах. Результати вирішення цієї проблеми, насамперед, залежали від вирішення головного завдання - забезпечення в необхідних обсягах будівництва морських стаціонарних платформ (МСП) для буріння та видобутку на глибинах моря в 200 ÷ 300 м
Ключові слова: буріння, вишка, нафта, глибина, платформа, підстава, опора родовище, шельф, Каспійське море