1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Технологія обробки сигналів в інтелектуальній системі виявлення і розпізнавання повітряних об’єктів

Технологія обробки сигналів в інтелектуальній системі виявлення і розпізнавання повітряних об’єктів

С.В. Солонська, В.В. Жирнов
Анотації на мовах:

В роботі розглядається задача обробки радіолокаційних сигналів в інтелектуальній системі виявлення і розпізнавання повітряних об'єктів. Дана стаття присвячена розробці технології обробки сигналів на основі математичного апарату алгебри предикатів. Запропоновано метод, який дозволяє спостерігати динаміку зміни зображення протягом декількох оглядів радіолокаційної станції. Представлена модель у вигляді дискретних вибірок – елементів обробки за дальністю та азимутом, введена система предикатних ознак, щоб описати ситуацію навколо аналізованого елемента обробки. З аналізу динаміки поведінки предикатних ознак в елементі обробки приймається рішення про виявлення відмітки повітряного об'єкта.
Ключові слова: обробка сигналів, алгебра предикатів, інтелектуальна система, повітряний об’єкт, заважаюче відбиття, радіолокаційна станція, людина-оператор