1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Система підтримки прийняття рішень оптимізації технологічних процесів механообробки

Система підтримки прийняття рішень оптимізації технологічних процесів механообробки

І.П. Хавіна, В.В. Лимаренко
Анотації на мовах:

У статті показана розробка структури системи підтримки прийняття рішень для оптимізації технологічних процесів механообробки авіаустаткування. Розглянуто основні функціональні блоки СППР і їх призначення. Наведено обґрунтування застосовуваних математичних моделей і методів.
Ключові слова: оптимізація, механообробка, технологічний процес