1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Метод визначення частотних характеристик сигналів за допомогою вейвлетів

Метод визначення частотних характеристик сигналів за допомогою вейвлетів

Т.В. Юр
Системи обробки інформації. — 2015. — № 11(136). – С. 79-86.
УДК 004.67:004.9
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В роботі досліджено можливості безперервного вейвлет-перетворення щодо визначення частотних характеристик нестаціонарних сигналів. Вейвлет-перетворення сигналу розглянуто з точки зору фільтрації. Досліджено викривлення, що вносяться вейвлет-перетворенням в результати аналізу при дослідженні коротких сигналів. Наведено метод зменшення граничних ефектів при виконанні вейвлет-перетворення сигналів. Обґрунтовано вибір типів вейвлетів для аналізу технічних сигналів. Розроблено метод спектрального аналізу нестаціонарних сигналів з використанням безперервного вейвлет-перетворення. Ефективність методу досліджено при вирішенні практичної задачі вібраційної діагностики вальниць кочення.
Ключові слова: безперервне вейвлет-перетворення, спектральний аналіз, фільтрація, нестаціонарний сигнал, діагностування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Юр Т.В. Метод визначення частотних характеристик сигналів за допомогою вейвлетів / Т.В. Юр  // Системи обробки інформації. – 2015. – № 11(136). – С. 79-86.