1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Класифікаційна модель як основа навчання в межах технології групових дослідницьких проектів

Класифікаційна модель як основа навчання в межах технології групових дослідницьких проектів

О.О. Мазурова, М.А. Єрохін, О.М. Сподарець
Анотації на мовах:

Дана робота присвячена створенню комп’ютерних навчаючих систем в межах перспективної технології групових дослідницьких проектів. Акцент під час навчання зроблено на групову, з елементами змагання, творчу роботу з побудови класифікаційної моделі в галузі знань навчальної дисципліни. Інтегрована концептуальна класифікаційна модель, що запропонована для проведення навчання, дозволяє студентам самостійно вивчити, закріпити та систематизувати знання з дисципліни, засвоїти основні поняття (терміни) та їх визначення, промоделювати родовидові та партитивні відношення між системами, що вивчаються.
Ключові слова: навчаюча система, класифікаційна модель, груповий дослідницький проект, родовидова класифікація, партитивна класифікація, поняття, визначення