1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Принципи побудови системи оцінки ризиків у авіаційних організаціях

Принципи побудови системи оцінки ризиків у авіаційних організаціях

М.А. Павленко
Анотації на мовах:

У статті розглядаються питання побудови перспективних систем оцінки ризиків в авіаційних організаціях, заснованих на використанні сучасних інформаційних технологій. Матеріали статті можуть розглядатися як методологічна основа для аналізу предметної області, побудови системи критеріїв та їх оцінок при розрахунку критеріїв оцінки ризиків у різних предметних областях. Представлені основні складові модулів програмного забезпечення системи оцінки ризиків. Отримані результати є основою для побудови автоматизованих систем оцінок ризиків, створенні інструментарію для роботи експертів, що працюють в даній області.
Ключові слова: ризик, оцінка ризику, системний аналіз, ризик в авіації