1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Балансування навантаження в розподілених обчислювальних системах

Балансування навантаження в розподілених обчислювальних системах

Є.І. Дятлов
Анотації на мовах:

Стаття присвячена проблематиці балансування навантаження в розподілених системах обробки даних. Автором розглядається окремий випадок розподіленої системи – розподілена система відеоспостереження. У статті вивчається питання високонавантажених підсистем і розглядається питання розподілу навантаження між обчислювальними вузлами. У статті приведені статистичні і аналітичні матеріали, на яких базується логіка розподілу навантаження між обчислювальними вузлами реальної системи відеоспостереження. На основі отриманих даних створюється модель розподілу навантаження із застосуванням технологій СМО.
Ключові слова: розподілені системи обробки даних, балансування навантаження