1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ ЦІЛІСНОСТІ ДЛЯ NOSQL БАЗ ДАНИХ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ ЦІЛІСНОСТІ ДЛЯ NOSQL БАЗ ДАНИХ

А.Г. Морозова, Л.П. Бєлова, В.О. Погребняк
Анотації на мовах:

В роботі запропоновано метод опису обмежень цілісності для NoSQL баз даних. Розглянуто основні моделі NoSQL баз даних, а також доцільність опису обмежень цілісності для кожної з моделей. Для опису обмежень цілісності було запропоновано описати кожну NoSQL модель на формальній мові - SDL в рамках теорії предсхем, що дозволило сформулювати обмеження цілісності на формальній мові, яка базується на понятті шляху в ациклічному графі. В рамках цього підходу розроблено алгоритм перевірки обмежень цілісності для основних моделей NoSQL баз даних.
Ключові слова: бази даних, моделі даних, NoSQL, розподілені бази даних, горизонтальне масштабування, сховище ключ-значення, документно-орієнтовані бази даних, сховища сімейств колонок, графові бази даних