1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Багатофрагментні марковські моделі відмовостійких web-сервісів з усуненням проектних дефектів

Багатофрагментні марковські моделі відмовостійких web-сервісів з усуненням проектних дефектів

Ю.Л. Поночовний, А.В. Боярчук, В.С. Харченко
Анотації на мовах:

У статті обговорюються моделі відмовостійких систем Web-сервісів при усуненні проектних дефектів. Визначено множини станів функціонування Web-сервісу для так званих базових моделей. Проаналізовано процес моделювання відмовостійкої сервіс-орієнтованої Web-системи, що включає побудову макрографу, параметризацію (визначення вхідних параметрів і меж їх змін), побудову розширеного орграфа моделі та системи диференціальних рівнянь, а також дослідження залежностей функції готовності від зміни вхідних параметрів моделі. Отримані результати дозволили виділити допустимі області зміни вхідних параметрів: ймовірності усунення виявлених дефектів та інтенсивності профілактик для забезпечення фіксованого рівня функції готовності.
Ключові слова: Web-сервіс, багатофрагментна марковська модель, функція готовності