1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Нечітка класифікація даних медико-біологічних досліджень за умов дефіциту інформації

Нечітка класифікація даних медико-біологічних досліджень за умов дефіциту інформації

І.Г. Перова, Є.В. Бодянський
Анотації на мовах:

У статті розглянуто підхід, що дозволяє піддавати процедурі нечіткої кластеризації-класифікації вибірки медичних даних, сильно обмежені за обсягом з допомогою методу нечіткої просторової екстраполяції. Запропонована процедура відноситься до напрямку Medical Data Mining і являє собою гібридну систему, що дозволяє вирішувати задачу діагностування різного роду захворювань в умовах обмеженої вибірки, повного або часткового перекриття класів, різної їх щільності, різного чисельного наповнення і вимагає для свого навчання малих обсягів апріорної інформації.
Ключові слова: нечітка кластеризація-класифікація, дефіцит інформації, нечітка просторова екстраполяція