1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Математична модель таргетингового розміщення реклами при неперервному рекламуванні

Математична модель таргетингового розміщення реклами при неперервному рекламуванні

О.В. Барабаш, Г.В. Шевченко
Системи обробки інформації. — 2015. — № 11(136). – С. 175-180.
УДК 4.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається задача відбору оптимальної кількості реклами на різних Інтернет-ресурсах. Відображено необхідність знаходження об’єму рекламних повідомлень, який потрібно розмістити на різних майданчиках в межах допустимого бюджету, з метою максимізувати досяжність до цільової аудиторії. Тут в якості майданчиків були розглянуті різні Інтернет-ресурси і різні формати реклами. Цінові (затратні) аспекти для різних форматів рекламних оголошень були визначені шляхом спостережень. Задача сформульована як задача цільового програмування з багатокритеріальними випадковими обмеженнями.


Ключові слова: випадкова величина, випереджуючі пріоритети, метод експертних оцінок, стохастичне програмування, цільова функція
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Барабаш О. В. Математична модель таргетингового розміщення реклами при неперервному рекламуванні / О.В. Барабаш, Г.В. Шевченко  // Системи обробки інформації. – 2015. – № 11(136). – С. 175-180.