1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Підвищення конкурентоспроможності підприємства, що розвивається, на основі логістичних вимог

Підвищення конкурентоспроможності підприємства, що розвивається, на основі логістичних вимог

О.Є. Федорович, Ю.Л. Прончаков
Анотації на мовах:


Анотация: Ставиться й вирішується задача забезпечення конкурентоспроможності підприємства, що розвивається, шляхом вибору напрямку модернізації, пов'язаного з новим інноваційним видом продукції. Для подання розподіленого виробництва використається сучасний логістичний підхід. При невеликій кількості альтернатив модернізації використається метод лексикографічного впорядкування варіантів. У випадку великої кількості можливих варіантів модернізації використається метод цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними.


Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, що розвивається, логістичний підхід, лексикографічне впорядкування варіантів, оптимізація з булевими змінними