1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Оцінка ефективності навчання студентів у вищих навчальних закладах на основі методу регресійного аналізу

Оцінка ефективності навчання студентів у вищих навчальних закладах на основі методу регресійного аналізу

Н.С. Бакуменко
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті розглядається можливість застосування регресійних методів аналізу для оцінки ефективності навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Для оцінювання рівня підготовки фахівців абсолютних оцінок може бути недостатньо, оскільки вони не відображають внесок навчального закладу в процес навчання. Важливим є оцінювання рівня знань та вмінь як на вході, при вступі до ВНЗ, так і по закінченню навчання. Оцінювання динаміки зміни показників навчальних досягнень та порівняння з даними інших ВНЗ дозволяє зробити висновки про рівень підготовці фахівців. У роботі пропонується використовувати модель, яка базується на методі регресійного аналізу.


Ключові слова: регресійний аналіз, модель додаткової оціночної вартості (VMA), ефективність функціонування, процес навчання, вищі навчальні заклади