1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Автоматизована система тестування знань студентів, яка має багаторівневу архітектуру

Автоматизована система тестування знань студентів, яка має багаторівневу архітектуру

Д.С. Міроненко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянута багаторівнева архітектура автоматизованої системи тестування знань студентів, описано механізм віддаленого доступу до даних на підставі технології DataSnap, наведені можливості розробленої інформаційної технології та переваги від її використання в навчальному процесі університету.


Ключові слова: тестування, архітектура, технологія DataSnap, клієнт, компонент, сервер додатків