1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. Аналіз інтегральних показників для контролю тягового рухомого складу

Аналіз інтегральних показників для контролю тягового рухомого складу

В.Д. Дмитрієнко, Г.В. Гейко, М.В. Мезенцев, С.Ю. Леонов
Анотації на мовах:


Анотация: Однією із задач, що вирішується сучасними системами керування складними технічними об'єктами, є задача контролю режимів функціонування об'єкта керування. Ця задача може бути вирішена з використанням інтегрального таксономічного показника. На основі величини цього показника робиться висновок про якість функціонування об'єкта керування. У той же час, використання даного показника не дає можливості виявлення великих відхилень окремих параметрів об'єкта, тому в роботі пропонується вдосконалення існуючого підходу.


Ключові слова: системи керування,таксономічний показник, об'єкт керування