1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. Узагальнені моделі нестаціонарних вимірювальних сигналів при дискретних статистичних неоднорідностях

Узагальнені моделі нестаціонарних вимірювальних сигналів при дискретних статистичних неоднорідностях

О.Ю. Кропачек, Р.П. Мигущенко, М.П. Качанов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізовано причини зниження вірогідності контролю. Відзначено, що основну роль грає методична складова ймовірностей помилок контролю, усунути яку при наявності систематичних похибок перетворення інформації – неможливо. Показано, що ця складова з'являється через неадекватність відтворення стохастичного параметру на етапі навчання системи контролю. Виділено три моделі стохастичних контрольованих величин. Вид моделі вказує на характер випадкової зміни середнього значення при постійній або змінній дисперсії. Представлені моделі перетворень вектора контрольованих величин, стохастично залежних від параметра контролю.


Ключові слова: неоднорідність, динамічна модель, контроль, вимірювання