1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 12(137)'2015
  5. Influence of the number singular component in decomposition digital image, treated with surrogate data technology, on quality noise suppression

Influence of the number singular component in decomposition digital image, treated with surrogate data technology, on quality noise suppression

V.V. Slobodyanyk
Annotations languages:


Description: In article shows the dependence quality additive noise suppression on digital images of the number singular component treated with surrogate data technology.


Keywords: image, surrogate data technology, singular value decomposition

Reference:
Slobodianiuk, V.V. (2015), “Vliianie chisla singuliarnykh komponent v razlozhenii tsifrovogo izobrazheniia, obrabotannykh s ispolzovaniem tekhnologii surrogatnykh dannykh, na kachestvo podavleniia shuma” [Influence of the number singular component in decomposition digital image, treated with surrogate data technology, on quality noise suppression], Information Processing Systems, Vol. 12(137), pp. 56-61.