1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. Зменшення похибки вимірювання наноамплітудних вибрацій віддалених об’єктів лазерним доплеровським віброметром

Зменшення похибки вимірювання наноамплітудних вибрацій віддалених об’єктів лазерним доплеровським віброметром

Л.К. Яровий, В.І. Розумнюк, І.В. Степахно, Т.В. Чуніхіна
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод зменшення відносної похибки вимірювання малих амплітуд механічних коливань лазерним допплерівським віброметром, які виникають на значному віддаленні від об’єкта в умовах високого рівня завад. В основу метода покладено принцип трихвильового фотодетектування, який полягає у тому, що до двох пучків класичного віброметра додається третя когерентна хвиля. Розрахунками показано, що якщо ця хвиля розповсюджується спільно з хвилею зондувального променя, тоді при певних співвідношеннях між їхніми фазами та амплітудами виникає аномальне підсилення допплерівського сигналу. При цьому, середньоквадратична похибка вимірювання залишається практично незмінною. Зменшення відносної похибки розраховано за допомогою математичної моделі та продемонстровано в експерименті.


Ключові слова: лазерна віброметрія, вимірювання механічних коливань, похибки вимірювань, лазерне гетеродинування