1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. Метод оценивания пригодности кандидатов к определенному типу профессиональной деятельности

Метод оценивания пригодности кандидатов к определенному типу профессиональной деятельности

Е.А. Новикова
Аннотации на языках:

Розглянуто розроблений засобами штучного інтелекту метод оцінювання придатності кандидатів до визначеного типу фахової діяльності, який передбачає використання евристичних й логічних методів опису даних і знань. Мовою числення предикатів описано предметну галузь: множину кандидатів на заміщення посад фахівців; набір притаманних фаху властивостей; аксіоми, які задають групи придатних і непридатних кандидатів. Записані продукційні правила, предикати та відповідні їм вислови – формалізований запис методу, придатний для створення інформаційної бази обліку кадрів сил охорони правопорядку.
Ключевые слова: відбір кадрів, мова числення предикатів