1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. Побудова предикатної аксіоматичної моделі метрики у просторі прецедентів

Побудова предикатної аксіоматичної моделі метрики у просторі прецедентів

Л.В. Шабанова-Кушнаренко
Анотації на мовах:


Анотация: Метод отримання рішення, заснованого на прецедентах, на відміну від логічного висновку, заснований на пошуку та аналізі випадків вирішення завдань, подібних заданої. Узагальнення прецедентів тягне за собою істотне ускладнення обчислень на етапі підбору найближчого прецеденту, оскільки пошук у базі знань ведеться не за повним окремим описам прецеденту, а за факторізованими класами структурних частин множини подібних прецедентів. Підзадача порівняння прецедентів зазвичай вирішується за допомогою метрики подоби – функції, що обчислює кількісну схожість прецеденту з бази знань і нового завдання.


Ключові слова: динамічний процес, прецедент, мережі Петрі, темпоральний атрибут, логіка Аллена, предикатна модель, компараторного ідентифікація