1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. МОДЕЛЮВАННЯ LTE EPS З САМОПОДІБНИМ ТРАФІКОМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ

МОДЕЛЮВАННЯ LTE EPS З САМОПОДІБНИМ ТРАФІКОМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ

Намір Касім, Алі Аль-Ансарі, Моат Талат Рамадан Салах
Анотації на мовах:


Анотация: Важливим завданням під час параметричного синтезу телекомунікаційних мереж, таких як EPS мережі є визначення параметрів QoS, під час обробки трафіку мережними вузлами EPS. У даній статті, представлені математичні моделі для розрахунку параметрів QoS. таких як затримка і ймовірність втрат з урахуванням властивостей самоподібного трафіку. Це моделювання ґрунтується на застосуванні моделі Р/Р/1 з функцією розподілу Парето для інтервалів між пакетами і часу обробки, для випадку, коли інтервали між пакетами і тривалості обробки на серверах обмежені. Проведено зіставлення запропонованої моделі з іншими моделями систем масового обслуговування, яки описуються логнормальним і Вейбулла розподілами часу обробки пакетів і моделлю M/M/1.


Ключові слова: LTE, EPS, модель, самоподібний трафік, затримка, ймовірність втрат, QoS