1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. Моделювання та оптимізація гнучких корпоративних офісів підприємств, що розвиваються

Моделювання та оптимізація гнучких корпоративних офісів підприємств, що розвиваються

О.Є. Федорович, Ю.Л. Прончаков
Анотації на мовах:


Анотация: Ставиться та вирішується задача обґрунтування й вибору структури корпоративного офісу в умовах розвитку й диверсифікованості діяльності корпорації. Задача вирішується в три етапи. На першому – формується безліч варіантів корпоративного офісу, на другому – здійснюється оптимізація структури з урахуванням набору показників ефективності, на третьому – моделюється управління та комунікаційні взаємодії в організаційній структурі корпоративного офісу. В якості математичного інструментарію використається теорія перерахування, булеве програмування, мультиагентне моделювання.


Ключові слова: гнучкий корпоративний офіс, формування безлічі варіантів, оптимізація структури офісу, мультиагентне моделювання