1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. Система управління екологічною безпекою природних і антропогенно-модифікованих геосистем

Система управління екологічною безпекою природних і антропогенно-модифікованих геосистем

В.М. Триснюк
Системи обробки інформації. — 2015. — № 12(137). – С. 185-188.
УДК 504.61
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглянуто систему управління екологічною безпекою природних і антропогенно-модифікованих систем. Важливим чинником, що забезпечує нормальне функціонування регіональної системи управління природокористуванням, є виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків між техносферою та екосферою. Структура та характер таких взаємозв’язків, що визначаються шляхом екологічного районування території, відображають комплексне поєднання польових методів спостереження, методів математичного моделювання і методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з активним використанням технологій геоінформаційних систем (ГІС).
Ключові слова: екологічна безпека, моніторингові дослідження, антропогенно-модифіковані системи, ризики
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Триснюк В.М. Система управління екологічною безпекою природних і антропогенно-модифікованих геосистем / В.М. Триснюк  // Системи обробки інформації. – 2015. – № 12(137). – С. 185-188.