1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦІЛІ ПО ЕЛЕМЕНТАХ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МАТРИЦІ РОЗСІЯННЯ В СИСТЕМІ РОЗНЕСЕНИХ РЛС

МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦІЛІ ПО ЕЛЕМЕНТАХ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МАТРИЦІ РОЗСІЯННЯ В СИСТЕМІ РОЗНЕСЕНИХ РЛС

Є.Л. Казаков, О.В. Коломійцев, С.І. Клівець, В.В. Посохов
Анотації на мовах:

Розроблено метод спектрального аналізу визначення геометричних характеристик цілі по елементах поляризаційної матриці розсіяння в системі рознесених радіолокаційних станцій (РЛС) та розкриті принцип його роботи. Отримано аналітичний вираз для енергетичного спектру флуктуацій інтенсивностей відбитих від цілі сигналів, прийнятих на основній і кросовій поляризаціях в рознесених РЛС. Показано, що при застосуванні процедури спектрального аналізу і виміру інтенсивностей цих сигналів може бути отримана інформація про розподіл в поперечному напрямі усіх і деполяризуючих елементів цілі.
Ключові слова: сигнал радіолокації, поляризаційна матриця розсіяння цілі, що відбивають елементи цілі, спектральний аналіз, некогерентний портрет цілі в поперечному напрямі