1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Формування прецедентів з використанням технології інтелектуального аналізу процесів

Формування прецедентів з використанням технології інтелектуального аналізу процесів

С.Ф. Чалий, І.Б. Буцукіна
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання представлення та формування прецедентів для задач процесного управління. Показана практична застосованність побудови прецедентів на основі аналізу логів процесів засобами process mining. Запропоновано метод побудови прецедентів для задач процесного управління на основі використання технології інтелектуального аналізу процесів. Відповідно до запропонованого методу, прецедент формується шляхом аналізу логів існуючих процесів з урахуванням обмежень по суб'єктам, об'єктах процесу, а також за особливостями предметної області. Перші два обмеження дозволяють уявити процес у вигляді набору ситуацій, кожна з яких пов'язана з вирішенням прикладної задачі процесу. Обмеження предметної області дозволяють виділити спеціалізовані та узагальнені прецеденти і сформувати їх ієрархію. В отриманій ієрархічній структурі узагальнений прецедент відображає всі можливі варіанти вирішення завдання, а спеціалізовані - окремі способи вирішення з урахуванням специфіки предметної області.
Ключові слова: прецедент, виведення на основі прецедентів, процеси, інтелектуальний аналіз процесів, обмеження