1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Розробка методу формування предикатних моделей прототипів структурованих об'єктів

Розробка методу формування предикатних моделей прототипів структурованих об'єктів

С.Ю, Шабанов-Кушнаренко, Кудхаир Абед Тамер
Анотації на мовах:

Розглянуто метод, призначений для формування набору прототипів структурованих об'єктів. В якості вихідних даних для методу використовуються моделі незв'язаних підмножин структуровані об'єктів. Кожна підмножина містить об'єкти одного класу. При побудові прототипу порівняння вершин і дуг графових моделей з навчального набору виконується на основі застосування правил порівняння властивостей відповідних понять.
Ключові слова: алгебра скінченних предикатів, предикат, структурований об'єкт, прототип, подання знань