1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. МЕТОД СТЕГАНОГРАФІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ГЕНЕРАЦІЇ ISN TCP-З’ЄДНАНЬ

МЕТОД СТЕГАНОГРАФІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ГЕНЕРАЦІЇ ISN TCP-З’ЄДНАНЬ

І. В. Рубан, А.О. Смірнов
Анотації на мовах:

У даній статті запропоновано новий метод мережевої стеганографії, в основі якого лежить використання особливостей протоколу TCP як стегоконтейнера. Описано алгоритм роботи методу і наведено приклад передачі чотирьох байтів даних.
Ключові слова: мережева стеганографія, стего, початковий номер послідовності