1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Автоматизація проектування структур бази даних MongoDB

Автоматизація проектування структур бази даних MongoDB

Н. І. Калита, В. В. Стрельченко
Системи обробки інформації. — 2015. — № 9(134). — С. 109-114.
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 004.4’22
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Запропоновано технологію, яка дозволяє на основі XMI-документа або іншого способу подання інформації про предметну область у структурованому вигляді синтезувати структури бази даних MongoDB. Програмна реалізація технології призначена для використання у складі системи автоматизованого проектування MongoDB системним архітектором на етапі проектування інформаційного забезпечення комп’ютеризованих систем управління. Розроблена технологія дозволяє зменшити часові втрати на проектування шляхом формалізації підходу до нього.
Ключові слова: документо-орієнтована база даних, проектування БД, автоматизований синтез структур БД, САПР, MongoDB, XML, XMI, UML
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Калита Н. І. Автоматизація проектування структур бази даних MongoDB / Н. І. Калита, В. В. Стрельченко  // Системи обробки інформації. — 2015. — № 9. — С. 109-114.