1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Розробка математичної моделі процесу управління мережевими ресурсами на мережевому рівні

Розробка математичної моделі процесу управління мережевими ресурсами на мережевому рівні

Ю.І. Лосєв, С.І. Шматков, К.М. Руккас, Олоту Олуватосин Давид
Анотації на мовах:

У статті запропоновано математичну модель процесу управління мережевими ресурсами на мережевому рівні. Були побудовані моделі процесу управління для різних типів мережевих ресурсів. На підставі аналізу різних моделей процесу управління мережевими ресурсами був зроблений висновок, що керованими параметрами є швидкість і вид модуляції, стан каналу зв'язку. Таким чином, управління таким канальним ресурсом як швидкість передачі еквівалентна управлінню часовими і частотними ресурсами. Всі ці параметри визначаються вищим рівнем.
Ключові слова: управління мережевими ресурсами, протокол Х.25, модель процесу управління, канал зв'язку