1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА МАСШТАБОВАНІСТЬ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SDN

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА МАСШТАБОВАНІСТЬ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SDN

О.Б. Ткачова, Ісаам Саад, Мохаммед Джамал Салім
Анотації на мовах:

У статті розглянуто особливості мережевої архітектури, побудованої на основі концепції Software-Defined Networking. Визначено основні характеристики рівня управління, які впливають на ефективність функціонування всієї мережі в цілому. Запропоновано метрику оцінки месштабованості рівня управління, а також розглянута масштабованість трьох основних структур рівня управління Software-Defined Networking: централізованої, децентралізованої, ієрархічної. Згідно запропонованим формалізмам зроблена оцінка часу відгуку для різних типів контролерів, а також масштабованість різних типів структур.
Ключові слова: Software-Defined Networking, масштабованість, рівень управління, час відгуку, контролер