1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Алгоритмізація підтримки рішень при управлінні ризиками програмних проектів на основі нечіткої логіки

Алгоритмізація підтримки рішень при управлінні ризиками програмних проектів на основі нечіткої логіки

Л.О. Волобуєва, Л.В. Мандрікова
Анотації на мовах:

В статті розглянуті питання автоматизації підтримки прийняття рішень при управлінні ризиками програмних проектів з використанням нечіткої логіки. Розглянуто сучасний стан зазначеної проблеми, проаналізовано основні етапи процесу управління ризиками програмних проектів, побудовані нечітко-множинні моделі для опису і рішення слабкоструктурованих задач процесу. Запропоновано алгоритми для автоматизації підтримки прийняття рішень при управлінні ризиками програмних проектів в рамках еталонної моделі класифікації ризиків.
Ключові слова: управління ризиками програмних проектів, алгоритмізація підтримки прийняття рішень, нечітка логіка, класифікація ризиків програмних проектів