1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. КОНЦЕПЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА EРМ-СИСТЕМИ

КОНЦЕПЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА EРМ-СИСТЕМИ

В.В. Москаленко, Т.В. Захарова, Н.Г. Фонта
Анотації на мовах:

У статті розглянуто процес формування стратегічних показників ефективності. Запропоновано технологію формування річних планових показників діяльності на основі декомпозиції стратегічних ключових показників ефективності до первинних показників, що відображаються у річній звітності підприємства. Первинні показники характеризують ефективність операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Ця технологія розглядається як основа корпоративної інформаційної системи EРМ - системи управління ефективністю підприємства.
Ключові слова: управління ефективністю підприємства, стратегічна карта, ключові показники ефективності, первинні показники