1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Визначення взаємозв’язків між результатами мовної діяльності учнів та рівня розвитку їх загальнонавчальних навичок

Визначення взаємозв’язків між результатами мовної діяльності учнів та рівня розвитку їх загальнонавчальних навичок

О.А. Макогон, С.А. Новік
Анотації на мовах:

Результати, що показують учні при вивченні іноземної мови, і рівень розвитку їх загальнонавчальних навичок та вмінь (ЗНН) перебувають у взаємозв'язку. Стаття присвячена визначенню залежностей між множинами мовних компетенцій та загальнонавчальних навичок при зростанні рівня володіння англійською мовою. Розвиваючи в учнів ЗНН, необхідних для того чи іншого виду мовленнєвої діяльності, викладач сприятиме підвищенню ефективності вивчення іноземної мови.
Ключові слова: вид мовленнєвої діяльності, множина мовних компетенцій, множина загальнонавчальних навичок та вмінь, рівень володіння іноземною мовою