1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Комп’ютерне тестування як елемент технології дистанційного навчання студентів у технічному вузі

Комп’ютерне тестування як елемент технології дистанційного навчання студентів у технічному вузі

В.Д. Петренко
Анотації на мовах:

Розглянуто актуальність впровадження адаптивного тестування в курси дистанційного навчання у технічному вузі, його переваги, особливу увагу приділено особливостям розвивальної функції адаптивного тестування. Дано визначення поняттю адаптивного розвивального тестування. Наведено елементи процесу адаптивного тестування, представленого у вигляді алгоритмічної процедури. Виділено етапи та стадії тестування, докладно розглянута стадія виявлення галузей незнання студентів, що стане надалі основою для розроблення розвивального методу контролю знань.
Ключові слова: дистанційне навчання, адаптивне тестування, комп'ютерне тестування, розвивальне тестування, технічний вуз, алгоритм процедури тестування