1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(4)'2010
  5. Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення

Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення

Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, А.М. Остапова
УДК 629.7:621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається варіант створення просторово рознесеної багатопозиційної пасивної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення в якості допоміжної системи для отримання інформації про аеродинамічні цілі за рахунок використання існуючого радіолокаційного поля, який може застосовуватися: в автоматичних системах функціонального ураження маловисотних цілей; для підвищення можливостей радіолокаційних станцій дальнього виявлення в режимі огляду простору з метою зниження потоку хибних цілей при контролі космічних об'єктів; для участі в міжнародних науково-дослідних програмах з вивчення атмосфери Землі та ближнього космосу.


Ключові слова: радіолокаційна станція дальнього виявлення (РЛС ДВ), виявлення цілей, вимірювання координат, визначення повного вектора швидкості цілі, функціональне ураження радіоелектронних систем аеродинамічних цілей, бар’єрна зона функціонального ураження, метеорне розповсюдження радіохвиль, контроль космічного простору, дослідження атмосфери Землі та ближнього космосу, контроль космічних об'єктів (ККО)
Бібліографічний опис для цитування:
Пєвцов Г.В., Яцуценко А.Я., Карлов Д.В., Клімішен О.О., Остапова А.М. Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2010. № 2(4). С. 91-97.